Zpravodaj Anabell 5

Média, internet

Prožívat problémy s příjmem potravy je nesnadná zkouška, jsou to problémy, které trápí nejen samotné nemocné, ale dotýkají se také každého v nejbližším okolí nemocných. Všichni se kloní, hrbí k zemi pod tíhou otázek, starostí, nepochopení, smutku a beznaděje. Mají ustaranou tvář a nevědí si rady. Stále dokola se obrací v dotazech kdo, proč, jak a co se to vlastně stalo. A tím de facto pasivně setrvávají v bludném kruhu onemocnění, který má například tento průběh: nemoc – obava z prozrazení – neřešení situace – propad do hlubších stádií nemoci – vyšší procento nemocnosti – nárůst absence ve studiu, v zaměstnání – další propad nemoci – zpřetrhání sociálních vazeb a vztahů – trvalá pracovní nebo studijní neschopnost až eventuálně částečný nebo invalidní důchod, v nejtragičtějších případech i smrt. Tuto situaci, často nazíranou jako bezvýchodnou, lze přerušit zásahem zvenčí, poskytnutím odborné pomoci.

 

Autoři: předsedkyně sdružení PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková,
editor Mgr. Pavel Gejdoš, grafická úprava Mgr. Lukáš Horký

Vydavatel: občanské sdružení Anabell Brno, duben 2006

Formát papíru: A5

Počet stran: 22

Typ a velikost: PDF, 550 KB
Časopis je zdarma a můžete si ho ihned stáhnout.
Copyright www.webdesigner-profi.de