Publikace

Na počátku tvorby tohoto manuálu byla myšlenka dát rodičům a jejich dětem návod na rozmanitá cvičení, hry a zajímavé postupy...
Detaily...
Příručka si neklade za cíl seznámit podrobně s konceptem Zotavení ani s tématem poruch příjmu potravy. Autorky nastiňují některá základní témata, která mohou sloužit k dalším diskuzím. Větší prostor ponechávají tématu poruch příjmu potravy v oblasti pracovního uplatnění.
Detaily...
Poruchy příjmu potravy patří k velmi závažným duševním onemocněním. Při jejich léčbě je odborníky vyzdvihována především důležitost spolupráce mezi odborníky různých oborů.
Detaily...
Budování spokojenosti s vlastním tělem u vás a mladých lidí ve vašem životě.
Detaily...
I když je člověk nedobrovolně hospitalizován, neznamená to, že může být léčen proti své vůli.
Detaily...
Mapa dopadu mezioborové spolupráce v Anabell
Detaily...
Uplynulé desetiletí bylo v Anabell ve znamení intenzivních a strategických kroků nastavovat, zavádět a precizovat podobu a činnost multidisciplinárního týmu Anabell. Jednotlivé etapy vývoje této formy práce se projevovaly a projevují v naší práci s klienty, stejně jako s dalšími subjekty a jsou zaznamenány Metodice multidisciplinární spolupráce.
Detaily...
Jídlo je běžná součást života. Je to nástroj, abychom mohli žít a abychom měli energii. Lze o něm mluvit jako o léku. Proto je potřeba mu věnovat pozornost a osvojit si normální stravovací návyky. Na druhou stranu ale naopak není dobré zabíhat do extrémů a dělat z jídla náplň života. Druhé vydání.
Detaily...
Copyright www.webdesigner-profi.de